Area 45 - De podcast over Logopedie

#19 - met Hilde De Smedt over meertaligheid

December 17, 2021 Rachel Coekaerts & Tom Weckx Season 1 Episode 19
Area 45 - De podcast over Logopedie
#19 - met Hilde De Smedt over meertaligheid
Show Notes

In deze eerste aflevering over meertaligheid hebben we het met Hilde De Smedt over:

  • Hoe Foyer werkt: aanmelding, intake, taalanalyse en taaladviezen
  • De samenwerking met een taalanalist
  • Hoe een taalanalist te werk gaat per leeftijdsgroep: de werkwijze en interpretatie van resultaten.  
  • Veel concrete tools en hulpmiddelen zoals een lijst met literatuur om door te geven aan de ouders, intakevragenlijsten, ... . (Je mag hen hiervoor altijd mailen)
  • Welke vragen kan een logopedist stellen om een goed zicht te krijgen op de moedertaal?
  • Europees project: Planting Languages Seeds Of Succes (https://www.plantinglanguages.com)
  • Het belang van de ouders betrekken in therapie & hoe je dit concreet kan aanpakken. Dit kwam even aan bod maar wordt verder besproken in de volgende aflevering met Soumaya en Sofie, collega's van Hilde. 

Lijst literatuur:
Baker C., A parents’ and teachers’ guide to bilingualism. Third Edition. Multilingual Matters, Clevedon, 2007,  227p. 

 

Bourgogne A., Be Bilingual: Practical Ideas for Multilingual Families. 2013, 176p. 

 

Braun A. & Cline T. Language strategies for trilingual families. Parents’ perspectives. Mulitlingual matters, 2014, 109 p. 

 

Burkhardt-Montanari E. e.a., Hoe kinderen meertalig opgroeien. PlanPlan producties, Amsterdam, 2004, 112 p. 

 

Crisfield E., Bilingual families. A practical language planning guide. Multilingual Matters, Bristol, 2021, 108 p.  

 

De Houwer A. An Introduction to Bilingual Development. Multilingual Matters/ MM textbooks, Bristo, 2009, 89 p. 

 

Festman F. e.a., Raising Multilingual Children. Parents’ and teachers’ guides 23. Multilingual Matters, Bristol, 2017, 109p. 

 

Macalister J. & Mirvahedi S.H., Family Language Policies in a multilingual world. Opportunities, challenges, and consequences. ESL & applied linguistics professional series/Routledge, 2017, 243 p.  

 

Orioni M. Het meertalige kind. Een eerste kennismaking. Vangennep, Amsterdam, 2017, 268 p. 

 

Pearson B., Raising a child Bilingual. A step-by-step guide for parents. Living language series. 2008,  

 

Raguenaud V., Bilingual by choice. Raising kids in two (or more) languages. 2009. 

 

Van der linden, E. & Kuiken F., Het succes van tweetalig opvoeden. Gids voor ouders en opvoeders, 2012, 182 p. 

 

Xiao-lei W., Growing up with three languages. Birth to eleven. Parents’ and teachers’ guides. Multilingual matters, 2008, 217p.