Area 45 - De podcast over Logopedie

#27 - met Christel Van Vreckem over dyslexie

May 20, 2022 Rachel Coekaerts & Tom Weckx Season 1 Episode 27
Area 45 - De podcast over Logopedie
#27 - met Christel Van Vreckem over dyslexie
Show Notes

”Telkens die ene vraag stellen dat het kind aanzet tot zelfsturing, is essentieel voor transfer”

In deze aflevering over dyslexie hebben we het met Christel Van Vreckem over:

  • Hoe je dyslexie in eenvoudige termen kan uitleggen
  • De waarde van het speels aanbrengen van letters
  • Alarmsignalen bij kleuters
  • Belang van transparante communicatie tussen kind, school, ouder en logopedist
  • Onze plaats op de internationale rangschikking voor begrijpend lezen
  • Het stimuleren van leesmotivatie bij onze Vlaamse kinderen
  • De maatschappelijke perceptie rond dyslexie
  • The power of feedback


Music rights by James Flack & Kristof Du Jardin